Het is zover, we gaan beginnen !

De piketpaaltjes voor de ontgraving van de botenopslag zijn in de grond geslagen. Je kunt nu de hoekpunten van de nieuwe botenopslag zien. De officiële coördinaten van het clubhuis en hoogte coördinaten zijn vandaag ook uitgezet. Let op dat je niet tegen deze maatvoeringspaaltjes aanstoot of rijdt.

In de week van maandag 20 augustus wordt de grond ontgraven voor de fundering van de botenopslag. De aannemer legt dan betonplaten waar de containers op komen te staan. Er komt een bouwhek te staan dwars op het pad, dit hek wordt niet afgesloten dus is met de hand opzij te draaien. Vergeet niet om het hek achter je weer dicht te doen.

We zijn mede afhankelijk van de planning van de aanleg van het park dat om onze gebouwen heen komt. De gemeente start hiermee op 1 oktober en dit duurt tot 1 december. In deze periode zal KOIJ beperkt bereikbaar zijn. Hierover gaan wij nog in gesprek met de gemeente.

Het ontwerp is gewijzigd in de zin dat onze huidige containers niet hergebruikt worden. Er komen tweedehands 30 voets containers (circa 9 m lang) en we ruilen de bestaande in. Zo krijgen we mooie diepe containers uit 1 stuk en hoeven de huidige containers/boten niet tijdelijk op een andere plek.

Onze planning is dat de containers voor de botenopslag eind september/begin oktober geplaatst worden. De bestaande rekken waar de boten nu op liggen zullen we zoveel mogelijk hergebruiken. Rekken die niet in goede staat zijn worden vervangen. Voor het verplaatsen van de boten en de rekken hebben we uiteraard jullie hulp nodig !

Daarna wordt het houten gedeelte van de botenopslag gebouwd. Het streven is de botenopslag voor eind oktober af te hebben. Dit hangt vooral af van de levertijd van de containers. Wijzigingen in de planning worden in de nieuwsbrief aangekondigd.

Planning voor het clubhuis is dat we in ieder geval voor de start van het nieuwe seizoen in 2019 klaar zijn.