Regels clubmateriaal

We willen graag iedereen kennis laten maken met het plezier van op het water zijn.

Om dit veilig te doen en voor iedereen leuk te houden zullen we ons allemaal aan wat basisregels moeten houden.

Regels clubmateriaal

Clubmateriaal mag alleen gebruikt worden tijdens het clubvaren op:

 • Woensdagen om 19:00
 • Zaterdagen om 10:00

Zowel leden als introducees kunnen dan met een clubboot mee met een groep KOIJ leden.

Het is niet de bedoeling dat individuele leden en/of introducees buiten deze tijden gebruik maken van het clubmateriaal. Een uitzondering wordt hierin gemaakt voor clubleden die zich actief inzetten voor de vereniging, aan kunnen tonen ervaren te zijn en na goedkeuring van het bestuur.

Introducees

 • Zijn van harte welkom op de tijden van het clubvaren.
 • Dienen zich vooraf te melden bij de tochtleider of bestuur.
 • Kunnen gebruik maken van een clubkajak. Bij meermaals meevaren wordt een betaling van € 10 verwacht.
 • De uitrusting van de boten van introducees wordt door de tochtleider (of deze delegeert dat) gecontroleerd.

Uitrusting bij het clubvaren

 • Een kajak moet altijd voorzien zijn van luchtkussens of waterdichte schotten en luiken.
 • Iedere vaarder draagt een zwemvest.
 • Om met een spatzeil te varen, moet je geoefend hebben met het verlaten van de kajak met spatzeil om. Binnen IJburg kan worden gevaren zonder spatzeil, op het IJmeer wordt gevaren met spatzeil.
 • Iedere vaarder draagt geschikte kleding voor de watertemperatuur en weersomstandigheden.

Vaarregels bij het clubvaren

 • Bij iedere clubtocht wordt een vaarleider aangewezen, verantwoordelijkheid wordt gezamenlijk gedragen.
 • Vaarleiders zijn geen professionals, maar enthousiaste en ervaren clubleden.
 • De aanwijzingen van de vaarleider omtrent uitrusting en gedrag op het water dienen opgevolgd te worden. De vaarleider heeft het laatste woord.
 • Iedere vaarder blijft tijdens de tocht binnen gehoorsafstand van de elkaar, je laat dus geen mensen achter en vaart niet weg van de groep!
 • De route wordt in overleg bepaald en kan gedurende de tocht aangepast worden.
 • Tijdens clubvaren kan besloten worden om in twee groepen te varen. Bijvoorbeeld een langzamere en snellere groep
  • Doelstellingen: samen uit, samen thuis; we leren van elkaar en passen ons aan elkaar aan.
  • Bij het varen in subgroepen dient elke subgroep weer een vaarleider aan te wijzen. Lukt dit niet of is niemand ervaren genoeg om de subgroep te leiden, dan kan er niet in subgroepen worden gevaren en blijft de gehele groep dus samen.
  • Een subgroep bestaat altijd uit ten minste drie vaarders
  • Zorg dat ervaren personen verdeeld worden over de subgroepen.
 • Iedere vaarder let op de omgeving, de eigen veiligheid en kijkt ook regelmatig om/om zich heen naar de rest van de groep.
 • Ieder vaarder heeft voldoende drinken en eten bij zich voor minimaal de duur van de tocht.

Aanvullende vaarregels bij clubvaren op het IJmeer (groot water)

 • Iedere vaarder draagt een zwemvest en spatzeil. Uitrusting conform Zeevaardigheid (zv). In ieder geval een sleeplijn, een pomp & communicatiemiddel.
 • Bij clubvaren op het IJmeer dient de groep altijd uit minimaal 3 personen te bestaan.
 • Iedere groep die het IJmeer op gaat moet bekend zijn met het uitvoeren van reddingen.

Informatie over uitrusting en veiligheid staat ook op onze website. Deze informatie is geschreven voor (zee)kajakkers, maar is ook relevant voor andere watersporters op groot water zoals het IJmeer: http://www.kanoopijburg.nl/uitrusting-veiligheid/. Ook is er veel informatie te vinden bij de Nederlandse ZeekajakVaarders (NZKV) aangesloten bij het Watersportverbond: https://www.nzkv.nl/downloads.

En vooral, 

Veel plezier op het water !