Regels clubmateriaal

We willen graag iedereen kennis laten maken met het plezier van op het water zijn. Kano Op IJburg beschikt daarom uit een clubvloot bestaande uit SUP boards, surfski’s, toer- en zeekajaks met bijbehorende zwemvesten, peddels en spatzeiltjes.

Voor ieders veiligheid en om het gebruik georganiseerd te laten verlopen zijn rond het gebruik van clubmateriaal regels opgesteld.

Varen tijdens clubtijden

Elk van de disciplines kent zijn eigen clubmomenten. Er wordt dan in groepsverband gevaren. Clubtijden verschillen per discipline en zijn mede afhankelijk van de weersomstandigheden.

Zie voor meer informatie: kajakken, suppen en surfski

Tip: laat je opnemen in de WhatsApp groep van je discipline om op de hoogte te blijven van de laatste updates rond het groepsvaren.

Leden kunnen tijdens clubmomenten gebruik maken van clubmateriaal. Het is ook mogelijk een introducé mee te laten varen, stem dit eerst even af via: kajak@kanoopijburg.nl, surfski@kanoopijburg.nl of sup@kanoopijburg.nl. Bij vaker meevaren wordt een bijdrage van € 10 gevraagd.

Gebruik buiten clubtijden

Als een lid over voldoende vaardigheden beschikt, kan die na het aangaan van een gebruikersovereenkomst buiten clubtijden gebruik te maken van clubkajaks. Voor meer info: sleutelbeheer@kanoopijburg.nl

Uitrusting bij het clubvaren

Lees eerst de pagina omtrent uitrusting en veiligheid. Aanvullende wenken:

 • Een kajak moet altijd voorzien zijn van luchtkussens of waterdichte schotten en luiken. Altijd controleren voor gebruik.
 • Iedere vaarder draagt een zwemvest.
 • Om met een spatzeil te varen, moet je geoefend hebben met het verlaten van de kajak met spatzeil om. Binnen IJburg kan worden gevaren zonder spatzeil, op het IJmeer wordt gevaren met spatzeil.
 • Iedere vaarder draagt geschikte kleding voor de watertemperatuur en weersomstandigheden.

Vaarregels bij het clubvaren

 • Bij iedere clubtocht wordt een vaarleider aangewezen, verantwoordelijkheid wordt gezamenlijk gedragen.
 • Vaarleiders zijn geen professionals, maar enthousiaste en ervaren clubleden.
 • De aanwijzingen van de vaarleider omtrent uitrusting en gedrag op het water dienen opgevolgd te worden. De vaarleider heeft het laatste woord.
 • Iedere vaarder blijft tijdens de tocht binnen gehoorsafstand van de elkaar, je laat dus geen mensen achter en vaart niet weg van de groep!
 • De route wordt in overleg bepaald en kan gedurende de tocht aangepast worden.
 • Tijdens clubvaren kan besloten worden om in twee groepen te varen. Bijvoorbeeld een langzamere en snellere groep
  • Doelstellingen: samen uit, samen thuis; we leren van elkaar en passen ons aan elkaar aan.
  • Bij het varen in subgroepen dient elke subgroep weer een vaarleider aan te wijzen. Lukt dit niet of is niemand ervaren genoeg om de subgroep te leiden, dan kan er niet in subgroepen worden gevaren en blijft de gehele groep dus samen.
  • Een subgroep bestaat altijd uit ten minste drie vaarders
  • Zorg dat ervaren personen verdeeld worden over de subgroepen.
 • Iedere vaarder let op de omgeving, de eigen veiligheid en kijkt ook regelmatig om/om zich heen naar de rest van de groep.
 • Ieder vaarder heeft voldoende drinken en eten bij zich voor minimaal de duur van de tocht.

Aanvullende vaarregels bij clubvaren op het IJmeer (groot water)

 • Iedere vaarder draagt een zwemvest en spatzeil. Uitrusting conform Zeevaardigheid (zv). In ieder geval een sleeplijn, een pomp & communicatiemiddel.
 • Bij clubvaren op het IJmeer dient de groep altijd uit minimaal 3 personen te bestaan.
 • Iedere groep die het IJmeer op gaat moet bekend zijn met het uitvoeren van reddingen.

En vooral, 

Veel plezier op het water !