Vertrouwens Contact Personen

Anke Brand en Carlo Eijgenberger

Het veilige en vertrouwde karakter van de vereniging hebben wij altijd als vanzelfsprekend ervaren. Het is het bestuur van Kano op IJburg er alles aan gelegen dat dit ook zo blijft. Daarom heeft zij ervoor gekozen om maatregelen te nemen om dit te borgen. Eén is het opstellen van huis- en omgangsregels , een ander het aanstellen van twee vertrouwenscontactpersonen. Sportclubs zijn hier overigens ook toe verplicht tegenwoordig.

Vertrouwenscontactpersoon: Wat houdt dat in?

Watersporten is heerlijk! Je kunt er al je energie in kwijt. Het is vaak enerverend en gezellig en je voelt je er goed door. Maar soms gebeurt er iets waardoor de lol er af gaat. Zaken die de pret bederven, die ingaan tegen de normen en waarden van de vereniging of ronduit niet door de beugel kunnen zoals pestgedrag, seksuele intimidatie, discriminatie en machtsmisbruik.

Als je er mee te maken krijgt, is het belangrijk te weten waar je terecht kunt voor hulp, ondersteuning en advies.

Signaleren en praten

Blijf er niet mee rondlopen! Het direct in de openbaarheid brengen kan herhaling of het verergeren van de situatie voorkomen.
Je kan contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon (VCP) als je er over wilt praten, overleggen of een melding wilt doen. De vertrouwenscontactpersoon is er niet alleen voor slachtoffers; ook beschuldigden kunnen hier om advies of verwijzing vragen. Bij een vermoeden van seksuele intimidatie of pestgedrag in jouw omgeving kan je ook contact zoeken met de vertrouwenscontactpersoon.

Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet wilt. In het geval van strafbare feiten heeft de vertrouwenscontactpersoon overigens wel een meldingsplicht. Indien gewenst wordt de persoon met de melding doorverwezen naar de vertrouwenspersonen van het Watersportverbond; zij kunnen adviseren en persoonlijk ondersteunen bij eventueel verder te nemen stappen.

Even voorstellen

Met ingang van dit seizoen zijn wij, Anke en Carlo, de vertrouwenscontactpersonen binnen Kano op IJburg. We doen dit samen om elkaar zo nodig te kunnen vervangen en om jullie keuze te bieden.

Graag leveren wij op deze manier een bijdrage aan het behouden van een veilige sportomgeving. We doen een beroep op iedereen die met ongewenst gedrag te maken krijgt, om vooral contact met ons op te nemen.

Anke Brand

Ik kano met veel plezier bij KOIJ sinds 2013. Ik ben huisarts, sinds kort gepensioneerd. Een prettige en veilige sfeer vind ik echt horen bij de basisvoorwaarden voor onze club en daar draag ik graag mijn steentje aan bij.

Carlo Eijgenberger

Sinds het voorjaar van 2018 kajak ik bij Kano op IJburg. Het is het water dat ons verbindt maar verder zijn wij allemaal onszelf, hoe verschillend ook. We zijn pretentieloos, verwelkomen iedereen die mee wil peddelen en laten iedereen in zijn waarde. Als het even anders gaat en het voor jou geen “save space” meer is, weet dan dat wij er voor je zijn.


Contact

Laat ons weten dat je ons nodig hebt via: vertrouwenscontact@kanoopijburg.nl

en hoe we je mogen/kunnen bereiken. Is het voor jou fijner als een van ons specifiek even contract met je neemt, geef maar aan.

Elke melding op het e-mailadres en de contacten daarover via welk kanaal dan ook worden vertrouwelijk behandeld door de vertrouwenscontactpersoon!

Tot slot (niet geheel onbelangrijk)
In de praktijk blijkt dat de functies van de Vertrouwenscontactpersoon en de functie van Vertrouwenspersoon door elkaar worden gehaald.

De vertrouwenscontactpersoon is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. Ook adviseert de VCP het bestuur bij het opzetten van preventief beleid. De VCP is iemand die ervoor zorgt dat meldingen volgens procedure worden behandeld en de juiste partijen worden ingeschakeld voor eventuele vervolgacties.

Vertrouwenspersonen zijn aangesloten bij het NOC*NSF en bij de daaraan gelieerde bonden. Bij ons is dat het Watersportverbond. Zij begeleiden en adviseren de melders, slachtoffers of beschuldigden in het gehele proces en hebben een inhoudelijk adviserende rol. Vertrouwenspersonen kunnen door iedereen te allen tijde worden benaderd en geraadpleegd. Zie voor informatie en de actuele contactgegevens:

https://www.watersportverbond.nl/thema-s/grensoverschrijdend-gedrag