Onderwaterexcursie Kano op IJburg

Een verslag van Piet-Jan Vriend

Op 4 september was het tijd voor onze eerste onderwaterexcursie bij Kano op IJburg.

Het was een mooie zondagmiddag om eens goed te kijken naar wat er leeft op, in en rond het water bij onze club.

Onder het afdak van het clubhuis was een ‘onderzoek station’ ingericht waar alle gevonden samples nader konden worden geanalyseerd en besproken.

Na een korte uitleg van Harm over het ontstaan van dit gebied en de natuur en het belang van dit gebied als Natura 2000 gebied gingen de deelnemers op pad.

Een aantal gingen met Wouter mee om insecten en planten te bestuderen aan de waterkant.

Anderen gingen met Verena mee om met snorkelen de onderwater wereld te bekijken en samples te verzamelen.
Met de sub en kajak (met Corne) en langs de water kant (met Saskia en Kawai) werden op en in het water ook de verschillende samples opgehaald.

Al deze samples werden vervolgens aan land gebracht waar ze gezamenlijk werden gedetermineerd en ingedeeld. Bij elke soort was natuurlijk wel wat te vertellen.

Zoals de Grof hoornblad die bij ons welig groeit maar op de rode lijst van bedreigde plantsoorten in Nederland staat.

Aan het eind van de dag geslaagde dag was de flip-over gevuld met alles dat die dag was gezien . En dat was duidelijk meer dan we vooraf hadden kunnen denken.

Wouter heeft zelfs de ringslang, die een aantal weken geleden ook op een clubavond is gespot, gezien.

De deelnemers kregen een mooie folder “de ecologie van het Markermeer/IJmeer” mee, om thuis na te kunnen kijken wat ze allemaal gezien hebben.

Translate »