Er gaat altijd meer in dan je denkt!

Door: Bert Videler

Kent u die bouw-reclame van Centraal Beheer?
In dit geval hebben we het nog niet over de bouwwerkzaamheden van het clubhuis, maar over de tijdsbesteding die in de voorbereiding is gaan zitten.

Het Clubhuis in 3D

De afgelopen maanden is de werkgroep Nieuwbouw ontzettend druk geweest met het voorbereiden, rekenen en tekenen van de stukken om goedkeuring te krijgen voor ons bouwproject. De meest verrassende overheidsinstanties blijken iets in de melk te brokkelen te hebben, en willen van ons weten wat wij gaan doen en hoe wij denken te gaan voldoen aan hun ‘wetten’.  Van bouwplaatsinrichting voor de dienst IJburg, een ruimtelijke onderbouwing voor de welstand en tot een VVGB (verklaring geen bezwaar) voor de vergunningsverlener groene wetten.

En dan hadden we nog de subsidieaanvragen bij 3 verschillende partijen en uiteraard nog de aanvraag voor de bouwvergunning.

De Botenloods in 3D

Inmiddels zit de grootste gedeelte van al deze voorbereidingen er min of meer op en kunnen we gaan denken aan het daadwerkelijke bouwen. Bij de tennisclub is men momenteel al het oefenveldje aan het demonteren alwaar onze nieuwe botenloods zal komen.

Zoals eerder al genoemd is het voornemen om in augustus te gaan starten met de fundering voor de nieuwe botenloods. Na het gereedkomen van de fundering zullen alle huidige containers verplaatst worden naar die locatie door middel van een hijskraan. De datum van deze dag is nu nog niet bekend maar zal breed gecommuniceerd worden via de email aangezien daarbij alle hens aan dek moeten om e.e.a. vooraf te demonteren (o.a. dakjes en de huiskamer) en eenieder zijn/haar kano/SUP/surfski eventjes uit de container moet verwijderen. Hoe meer handen, des te sneller en gezelliger dat gaat.

Wordt vervolgd!