Goed nieuws voor KOIJ!

De gemeente gaat ons een vergunning verlenen voor de bouw van het clubhuis en de botenopslag. Op 13 september wordt het voornemen tot vergunningverlening gepubliceerd. Als er geen bezwaren worden ingediend tegen onze plannen krijgen we 6 weken later de vergunning.

In de tussentijd gaan we verder met de botenopslag. Dit moet omdat de gemeente begin oktober start met de aanleg van het park en onze oude containers dan weg moeten zijn.

Werk aan de winkel

Onderstaand de informatie over wanneer we wat gaan doen. Om alles goed te laten verlopen hebben we wel hulp nodig van een aantal leden.

Voorbereiding

Zaterdag en zondag 22 en 23 september

Deze actie is om te zorgen dat de zelfbouw ruimtes gesloopt kunnen worden zodat de containers die daaraan grenzen vanaf begin oktober verwijderd kunnen worden. Met zes personen lukt dit misschien in 1 dag.

  • ·  Verplaatsen van de boten vanuit de zelfgebouwde opslagruimten en container 6 naar container 10 (zie tekening). Bouw rekken in deze container. (Deze gaan we hergebruiken in een nieuwe zeecontainer).
  • ·  Sloop van de zelfbouw opslagruimten en de huiskamer.
  • ·  Voorbereiding materialen nieuwe rekken. (Sommige huidige rekkenzijn in slechte staat en moeten vervangen worden).

Het slot dat nu op zelfbouwruimte A zit komt op container 10. De spullen in container 10 worden op 4 oktober weer verplaatst naar de nieuwe zeecontainers. We zullen dat zo trachten te doen dat er geen sleutelwisselingen hoeven plaats te vinden.

Mocht je materiaal in zelfbouwruimte B of container 6 hebben en je moet in de periode van 22 sept tot 4 okt bij je spullen kunnen, meldt dat dan svp even op onderstaand email adres dan zorgen we voor een sleutel.

Nieuwe zeecontainers

Dinsdag, woensdag en donderdag 2, 3 en 4 oktober

  • ·  Inbouwen rekken in nieuwe containers
  • ·  Verplaatsen surfski’s, kajaks en sups.Hiervoor hebben we minimaal 4 personen per dag nodig.

Voorbereiding