Tochtleiderschap bij KOI

Hoe kunnen we meer doen voor beginnende kajakkers tijdens clubtochten? Wat doet een goede tochtleider? Hoe zorgen we voor meer veiligheid en duidelijkere afspraken? Hoe wordt tijdens clubvaren over de route, pauzes en eindtijd besloten? Wat voor leuke tochten zijn er te varen vanuit de club en elders? Kunnen we tochten in verschillende niveaus indelen, zodat leden makkelijker kunnen inschatten of zij willen aansluiten bij een tocht? 

Een aantal vragen die ter sprake kwamen tijdens de workshop Tochtleiderschap gegeven door Marijn op 7 juli. Met zo’n 10 aanwezige kajakkers is gesproken over hoe we met begrip “tochtleidersschap” omgaan in de vereniging. We hebben voortgebouwd op een veiligheidsstructuur die in 2018 door Sophia is opgezet. Dit is toen wat stil komen te liggen toen de focus ging naar de bouw van het clubgebouw.  Recent heeft Sophia het clubgebouw voorzien van een paar mooie kaarten waarop ook tips en tricks over veiligheid staan. Neem daar volgende keer dat je er bent eens een kijkje 

Wat was de aanleiding?

Doordat Kano op IJburg afgelopen jaren sterk is gegroeid en er door goede kajakopleidingen steeds meer kajakkers met ervaring bij komen waren er lekker veel potentiele tochtleiders bij de workshop aanwezig. 

Waar ging het over?

Het werd een gezellige avond waarbij enthousiast ervaringen werden gedeeld. Vooraf hebben leden een vragenlijst ingevuld. Hieruit bleek bijvoorbeeld dat: vrijwel iedereen tijdens het kajakken zich wel eens kwetsbaar/eenzaam/onzeker heeft gevoeld; dat vrijwel iedereen tijdens het kajakken op anderen heeft vertrouwd (en anderen op hen); dat tochtleiders foute beslissingen kunnen nemen; dat communicatie binnen een kajakgroep soms moeilijk is. 

Kajakken blijkt dus weer eens een teamsport. In je eentje vaar je misschien sneller, maar samen kom je verder. 

Hopelijk kunnen we dingen die we als club in dit proces leren ook gebruiken bij de activiteiten van de andere disciplines (SUP en surfski) binnen de club. 

We hebben afgesproken dat de tochtleider vooraf een plan bedenkt en beslissingen maakt tijdens het varen. Je bent tochtleider op je eigen niveau en met je eigen stijl, interesses & enthousiasme. We willen vanuit de club aan tochtleiders cursussen en workshops aanbieden om zo van en met elkaar te leren. Het zou bijvoorbeeld leuk zijn om eens bij een andere vereniging te kijken hoe zij het hebben georganiseerd of een ‘expert’ uit te nodigen voor een workshop.

Wat gaat er veranderen?

Direct resultaat van de avond is dat er een tochtleiderskalender is opgesteld voor de clubtochten op woensdagavond en zaterdagochtend. Hiervoor hebben zich al zes mensen opgegeven (Bas, Elmar, Irene, Jos, Lia, Piet Jan, Sander) voor het komende half jaar. We beginnen dus klein en hopen dat zich meer leden zich aansluiten, zodat we op termijn altijd een tochtleider bij de clubtochten aanwezig hebben. Daarnaast wordt gewerkt aan en tochtenkalender buiten de reguliere clubmomenten, hou de nieuwsbrief en de website hiervoor in de gaten! Eind van het jaar gaan we de ervaring die is opgedaan met tochtleidersschap evalueren. Ook iets voor jou of wil je hier meer over weten? Stuur een mail aan tochtleiders@kanoopijburg.nl of bespreek het met een van de tochtleiders.