Bericht Watersportverbond – Update 20 maart 2020: financiële gevolgen coronavirus op sportwereld en verenigingen

De gevolgen van het coronavirus raken ons allemaal. Sporters, clubs en verenigingen, bonden, organisatoren van sportevenementen, exploitanten en ondernemende sportaanbieders hebben van de ene dag op de andere dag hun activiteiten gestaakt. De sportwereld, onder leiding van NOC*NSF, schat op dit moment de negatieve financiële impact van de genomen maatregelen voor de Nederlandse sportsector op 950 miljoen euro in de periode tot en met de zomer. De financiële gevolgen zullen dus ook impact hebben op ons, de watersport. 


Financiële gevolgen voor vereniging 
Iedereen in de Nederlandse sport, van topsporter tot vrijwilliger op de vereniging, werkt mee aan het afremmen van de verspreiding van het virus. Het standpunt van NOC*NSF is daarom dat we dit samen moeten zien op te lossen, samen met de maatschappelijke partners zoals de gemeenten en de rijksoverheid. NOC*NSF en de sportbonden bereiden dit voor door impactanalyses te maken over de financiële gevolgen van de situatie rondom het coronavirus. Het Watersportverbond is hierbij betrokken namens de watersport en dus voor de aangesloten verenigingen. 

De sport heeft de gemeenten en het kabinet opgeroepen om een noodfonds in te richten. Lees hierover meer in een bericht van NOC*NSF. Een update hierover en de gevolgen voor (water)sportverenigingen volgt zodra er meer bekend is.


Moeten we als vereniging contributie blijven incasseren? 
Als gezamenlijke sport nemen NOC*NSF, het Watersportverbond en andere sportbonden het standpunt in dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Om die reden adviseren we u om in overleg te gaan met uw eigen leden en vooralsnog de contributie gewoon te innen. De hoogte is ook door de leden zelf vastgesteld en de kosten lopen bovendien door, of zijn zelfs hoger. Als deze crisis ook nog na april aanhoudt, dan kan u op dat moment bekijken en met uw leden bespreken of dat dan nog steeds de juiste keuze is. 


Geldt de werktijdverkorting ook voor verenigingen?
De regeling werktijdverkorting is op dinsdag 17 maart komen te vervallen. Er kan vanaf dat moment geen beroep meer op worden gedaan. Daarvoor in de plaats is een tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) in het leven geroepen. Onder voorwaarden kunnen werkgevers met terugwerkende kracht tot 1 maart beroep doen op deze regeling. Paniek of overhaast een aanvraag doen is dus niet nodig. Verder kent de regeling geen financieel plafond. De regeling geldt voor de komende drie maanden met mogelijk een verlenging van eenzelfde periode. Kijk hier voor meer informatie.


Kennisdossier en FAQ ‘coronavirus en watersport’
We houden alle berichten nauwlettend in de gaten. Bij nieuwe berichtgeving over de gevolgen dan berichten wij hier zo snel als mogelijk over. Mocht u ondersteuning nodig hebben bij de uitvoer van de maatregelen dan is het Watersportverbond u graag van dienst. 

Kijk voor meer informatie over het coronavirus en de watersport in het kennisdossier. Hier vindt u ook een FAQ met veelgestelde vragen door watersportverenigingen en watersporters. 

Kampeertocht ‘Hooft’ 22 – 23 juni 2019

Een bijdrage van Carlo Eijgenberger

Op zaterdag middag rond vier werden de kajaks van Elmar, Piet-Jan en Carlo vol geladen met alles wat ze nodig denken voor het kampeertochtje.

Ook de meevaarders, Lia, Marja en Bart maken zich klaar voor de tocht. Ze blijken alle die een witgele kajak te hebben, later als ik groot en ervaren ben ruil ik mijn winterpeen ook in voor een witgele!

De ‘jongens’ worden door Lia nog even gewaarschuwd voor knutten, minuscuul kleine stekende insecten die haar op het ernaast gelegen eiland hadden geteisterd. Deet helpt nauwelijks en het muggengaas in de tent is vermoedelijk te grof om ze tegen te houden. Gelukkig kunnen ze slecht tegen wind en waaien deed het!

Windkracht 5 uit het noord oosten. Dat is een succes recept voor golfslag, de golven kunnen zich over het hele IJmeer ontwikkelen. Gelukkig hadden we de ervaren meevaarders mee. Heel fijn want twee van ons hadden nog niet eerder met dergelijke golfslag gevaren.

Eerst richting Muiden. Op ons verzoek wel achter de dam langs, beetje in de luwte. Gevolg was wel dat we een tijdje de golven in de rug hadden. Dat voeld als een rodeo, is nog best een klusje om op die golven in het zadel te blijven. Ze verraste je ook omdat ze natuurlijk achter je rug opdoken.

We krijgen onderweg goede tips: laag blijven om het zwaarte punt te verlagen, pedel in de golf steken, draaien op de kop van de golf, kracht op de peddel houden dus door peddelen. Strak op een punt richten en koppie erbij houden.

Dat contact met het water houden vergeet ik op cruciale momenten nog wel eens. Dan houd ik de peddel als een soort koorddanser horizontaal voor me uit voor mijn balans. Dat word me op een iets rustiger moment uitgelegd. Het ging een paar keer maar net goed! Het gevoel van ‘daar gaan we (om) ’ deelde ik blijkbaar met Piet-Jan toen we elkaar naar de ervaring onderweg vroegen.

Zo’n tocht is sowieso erg goed voor de ervaring, in de slootjes met 2bft is het ook heerlijk hoor maar dit draagt meer bij aan de vaardigheden. We gaan dan ook binnenkort met een oefenavond een keer naar buiten om steunen en reddingen te trainen.

Achter de strekdam ‘durf ik het aan’ om een slokje water te pakken en hebben we het even rustig. Na die dam begint het weer, alleen nu gaan we er vol tegen in. Dat is hartstikke leuk. De kajak houdt zich ook goed, het is dus inderdaad een ‘zeekajak’. Nou ja, minimaal een IJmeer kajak dan.

Daarna krijgen we de golven van de zijkant, we varen westwaarts om langs de haven monding van Muiden te komen. Met flinke wind even wachten tot er geen boten door de geul moeten en dan in colonne erlangs. De kit surfers zijn heel content met de wind! Van mij hoeven die golven op de zijkant van de kajak toch niet persé maar het begint inmiddels te wennen.

Nog een beetje peddelen en dan krijgen we de beschutting van de eilanden: de Drost, Warenar en last but not least: Hooft. Deze zijn oorspronkelijk als ‘luwtedammen’ aangelegd om Muiden een beetje uit de golven te houden en ze deden redelijk hun werk.

Voor Hooft liggen wat (vooral zeil) boten voor anker. Er is een dammetje aangelegd met een opening waar we met de kajak door kunnen om vervolgens aan land te gaan. Er is maar een klein zandhellinkje maar dat is voldoende om lekker te landen.

Het eiland is echt perfect om te kamperen. Grote open vlakte omringt met begroeiing. Kamp wordt nog niet opgezet want eerst ff gezellig met onze meevaarders babbelen. Het is toch prima weer.

Zodra die na een flink tijdje weer richting IJburg peddelden, is het tijd om onze uitrusting uit de luiken te halen en de tentjes op te zetten. We blijken heel uiteenlopend proviand mee te hebben. Er wordt uitgebreid gekookt, gerehydrateerd en wraps gerold. Alles smaakt na zo’n tochtje natuurlijk heerlijk.

Na een tijdje besluiten we het eiland even verder te bekijken. We hebben een bloedrode zon achter de bomen zien verdwijnen maar ik hoop toch nog foto’s van de zonsondergang te kunnen maken. Die zon is helaas toch écht onder, bizar dat er nog zoveel licht is. Aan de westkant eindigt het eiland met een dammetje. Aan de andere kant van het eiland is wat meer bos en daar blijken mensen te kamperen. Langs een L- vormige steiger liggen nog een stuk of tien boten. De mensen daar hebben wat kampvuurtjes aangelegd, iets wat wij in de gezelligheid een beetje vergeten zijn. Het meegesleepte hout is nooit aangestoken.

De volgende ochtend word ik gewekt door de zon. Hij kwam aan de andere kant op dan hij onder was gegaan en nu lukte het fotograferen beter.

Het is het nog zo relaxed dat we na koffie, thee en ontbijt pas rond half twaalf terug varen. De wind is terug gelopen tot 2-3 bft. We besluiten nu buitenom terug te varen. Er is nog wel golfslag maar flink minder dan de dag ervoor. Bij de vaargeul moeten we even wachten op de veerboot en wat ander verkeer, dat voelt een stuk vertrouwder dan de dag ervoor. Er word flink gerecreëerd op het water. Richting de vijfhoek is er een heuse zeilwedstrijd – met tientallen dezelfde wit getuigde kleine bootjes – aan de gang.

Tijdens de kampeeravond zijn we al zo enthousiast dat we de mogelijk bespreken om volgende keer naar een verderop gelegen eiland te varen, er zijn er zat op de randmeren waar je kunt kamperen. Thuis aangekomen verken ik gelijk de mogelijkheden via http://www.gastvrijerandmeren.nl/ . Het begint al flink te kriebelen dus. Maandag kriebelt het letterlijk een beetje, hebben die knutten me toch te grazen gehad!

Grachtentocht met KV-Zeeburg

KOIJ en KV-Zeeburg organiseren een keer in het jaar een gezamenlijke tocht. Afgelopen zaterdag voeren de KOIJ-ers in het KVZ-gebied, de grachten van Amsterdam.

Verrassende tocht o.l.v. Marianne Boer en Hans van Dongen Torman. Weer iets heel anders dan het open en vrije water van het Markermeer. Geheel andere spannende momenten: Wat doe je als de groep omsingeld dreigt te worden door rondvaartboten? Welke route neem je om de vele ponten op het IJ te ontwijken? Of hoe klim je uit je kajak op een hoge wal om een heerlijk drankje en hapje te bemachtigen?

Een bijdrage van Lia

Goed nieuws voor KOIJ!

De gemeente gaat ons een vergunning verlenen voor de bouw van het clubhuis en de botenopslag. Op 13 september wordt het voornemen tot vergunningverlening gepubliceerd. Als er geen bezwaren worden ingediend tegen onze plannen krijgen we 6 weken later de vergunning.

In de tussentijd gaan we verder met de botenopslag. Dit moet omdat de gemeente begin oktober start met de aanleg van het park en onze oude containers dan weg moeten zijn.

Werk aan de winkel

Onderstaand de informatie over wanneer we wat gaan doen. Om alles goed te laten verlopen hebben we wel hulp nodig van een aantal leden.

Voorbereiding

Zaterdag en zondag 22 en 23 september

Deze actie is om te zorgen dat de zelfbouw ruimtes gesloopt kunnen worden zodat de containers die daaraan grenzen vanaf begin oktober verwijderd kunnen worden. Met zes personen lukt dit misschien in 1 dag.

  • ·  Verplaatsen van de boten vanuit de zelfgebouwde opslagruimten en container 6 naar container 10 (zie tekening). Bouw rekken in deze container. (Deze gaan we hergebruiken in een nieuwe zeecontainer).
  • ·  Sloop van de zelfbouw opslagruimten en de huiskamer.
  • ·  Voorbereiding materialen nieuwe rekken. (Sommige huidige rekkenzijn in slechte staat en moeten vervangen worden).

Het slot dat nu op zelfbouwruimte A zit komt op container 10. De spullen in container 10 worden op 4 oktober weer verplaatst naar de nieuwe zeecontainers. We zullen dat zo trachten te doen dat er geen sleutelwisselingen hoeven plaats te vinden.

Mocht je materiaal in zelfbouwruimte B of container 6 hebben en je moet in de periode van 22 sept tot 4 okt bij je spullen kunnen, meldt dat dan svp even op onderstaand email adres dan zorgen we voor een sleutel.

Nieuwe zeecontainers

Dinsdag, woensdag en donderdag 2, 3 en 4 oktober

  • ·  Inbouwen rekken in nieuwe containers
  • ·  Verplaatsen surfski’s, kajaks en sups.Hiervoor hebben we minimaal 4 personen per dag nodig.

Voorbereiding

Het is zover, we gaan beginnen !

De piketpaaltjes voor de ontgraving van de botenopslag zijn in de grond geslagen. Je kunt nu de hoekpunten van de nieuwe botenopslag zien. De officiële coördinaten van het clubhuis en hoogte coördinaten zijn vandaag ook uitgezet. Let op dat je niet tegen deze maatvoeringspaaltjes aanstoot of rijdt.

In de week van maandag 20 augustus wordt de grond ontgraven voor de fundering van de botenopslag. De aannemer legt dan betonplaten waar de containers op komen te staan. Er komt een bouwhek te staan dwars op het pad, dit hek wordt niet afgesloten dus is met de hand opzij te draaien. Vergeet niet om het hek achter je weer dicht te doen.

We zijn mede afhankelijk van de planning van de aanleg van het park dat om onze gebouwen heen komt. De gemeente start hiermee op 1 oktober en dit duurt tot 1 december. In deze periode zal KOIJ beperkt bereikbaar zijn. Hierover gaan wij nog in gesprek met de gemeente.

Het ontwerp is gewijzigd in de zin dat onze huidige containers niet hergebruikt worden. Er komen tweedehands 30 voets containers (circa 9 m lang) en we ruilen de bestaande in. Zo krijgen we mooie diepe containers uit 1 stuk en hoeven de huidige containers/boten niet tijdelijk op een andere plek.

Onze planning is dat de containers voor de botenopslag eind september/begin oktober geplaatst worden. De bestaande rekken waar de boten nu op liggen zullen we zoveel mogelijk hergebruiken. Rekken die niet in goede staat zijn worden vervangen. Voor het verplaatsen van de boten en de rekken hebben we uiteraard jullie hulp nodig !

Daarna wordt het houten gedeelte van de botenopslag gebouwd. Het streven is de botenopslag voor eind oktober af te hebben. Dit hangt vooral af van de levertijd van de containers. Wijzigingen in de planning worden in de nieuwsbrief aangekondigd.

Planning voor het clubhuis is dat we in ieder geval voor de start van het nieuwe seizoen in 2019 klaar zijn.

Er gaat altijd meer in dan je denkt!

Door: Bert Videler

Kent u die bouw-reclame van Centraal Beheer?
In dit geval hebben we het nog niet over de bouwwerkzaamheden van het clubhuis, maar over de tijdsbesteding die in de voorbereiding is gaan zitten.

Het Clubhuis in 3D

De afgelopen maanden is de werkgroep Nieuwbouw ontzettend druk geweest met het voorbereiden, rekenen en tekenen van de stukken om goedkeuring te krijgen voor ons bouwproject. De meest verrassende overheidsinstanties blijken iets in de melk te brokkelen te hebben, en willen van ons weten wat wij gaan doen en hoe wij denken te gaan voldoen aan hun ‘wetten’.  Van bouwplaatsinrichting voor de dienst IJburg, een ruimtelijke onderbouwing voor de welstand en tot een VVGB (verklaring geen bezwaar) voor de vergunningsverlener groene wetten.

En dan hadden we nog de subsidieaanvragen bij 3 verschillende partijen en uiteraard nog de aanvraag voor de bouwvergunning.

De Botenloods in 3D

Inmiddels zit de grootste gedeelte van al deze voorbereidingen er min of meer op en kunnen we gaan denken aan het daadwerkelijke bouwen. Bij de tennisclub is men momenteel al het oefenveldje aan het demonteren alwaar onze nieuwe botenloods zal komen.

Zoals eerder al genoemd is het voornemen om in augustus te gaan starten met de fundering voor de nieuwe botenloods. Na het gereedkomen van de fundering zullen alle huidige containers verplaatst worden naar die locatie door middel van een hijskraan. De datum van deze dag is nu nog niet bekend maar zal breed gecommuniceerd worden via de email aangezien daarbij alle hens aan dek moeten om e.e.a. vooraf te demonteren (o.a. dakjes en de huiskamer) en eenieder zijn/haar kano/SUP/surfski eventjes uit de container moet verwijderen. Hoe meer handen, des te sneller en gezelliger dat gaat.

Wordt vervolgd!

KOIJ met Topscore Amsterdam

Al 5 jaar lang werkt Kano op IJburg samen met scholen op IJburg. Hierdoor kan de jeugd kennis maken met kajakken als watersport. Dit jaar doen wij dat als erkend leerbedrijf samen met Rens en Shane van het ROC van Amsterdam.

Deze stagiaires doen zo ervaring op in het lesgeven en als vereniging kunnen wij daarmee lessen aanbieden aan scholen, die we anders niet konden geven. Het project wordt gedragen door Marianne Boer.

Shane en Rens zijn eerst diverse scholen langs geweest om daar introductielessen te geven in de groepen 6,7 en 8. Hierbij is de basis van het kanoën behandeld en zijn op het droge alvast wat technieken geoefend.
Vervolgens komen de leerlingen een dagje varen
op IJburg bij KOIJ. Vandaag was het de beurt aan vier groepen van zo’n 30 leerlingen. Het was dus volle bak en voor de stagiaires en Marianne flink aanpoten. 120 leerlingen in totaal vragen ook om heel veel materiaal in gebruik!

 

Surfski bij Kano op IJburg

Hoewel in onze verenigingsnaam uitsluitend de discipline kanoën wordt genoemd, wil Kano op IJburg al vanaf de oprichting een plek zijn voor verschillende watersporters. Naast een actieve groep kanoërs hebben wij ook Suppers en surfskiërs. In alle drie de groepen neemt het ledenaantal toe, en dit jaar hebben ook een roeier en een life saving boarder zich bij KOIJ aangesloten.

In dit bericht laten wij enkele surfskiërs van onze vereniging aan het woord. Lia vertelt over haar ervaringen met het surfskiën vanuit het perspectief van een kajakker. Jack vertelt over een downwind die de KOIJ surfskiërs op het Markermeer voeren met surfski instructeur Boyan Zlatarev.

Rebecca Vroome

Sinds deze zomer kun je in Amsterdam bij Kano op IJburg surfski lessen volgen bij Surfskistart van Rebecca Vroome. Rebecca heeft Kano op IJburg gekozen als thuishaven voor haar surfskischool vanwege de mooie omstandigheden op het water rond IJburg. Ze heeft daarvoor vijf Epic V7 surfski’s beschikbaar. Qua stabiliteit zijn deze surfski’s vergelijkbaar met een zeekajak. Dat is wel prettig voor een beginner, want surfen is als koorddansen op hoge golven. Je kunt je dan volledig concentreren op de golven en het surfen, zonder met samengeknepen billen te moeten zitten om je evenwicht te bewaren 😉

Hoi Lia, kun jij ons wat vertellen over de overeenkomsten en verschillen tussen een surfski en een zeekajak?

Lia: ‘Een overstap van zeekajak naar surfski kun je misschien vergelijken met een overstap van toerfiets naar racefiets.
Terwijl je in een zeekajak vaak rustig geniet van al het moois om je heen, zul je in een surfski vermoedelijk ijverig bezig zijn een goede golf te vinden en je vaarsnelheid hoog te houden. Wanneer dat je als beginnende of ervaren surfer lukt, slaak je van puur genot een vreugdekreetje: joeheee! Plots schiet je vooruit!

Surfskiën doe je wanneer zeekajakken lastig begint te worden vanwege de harde wind (liefst > 4 Bft) en wanneer er hoge, snelle golven staan. Je surft met de wind mee (downwind) De kunst is de golven “te leren lezen” zodat je handig gebruik kunt maken van de snelheid en energie van het water. Een geoefend surfskiër zal bij downwind varen bijna niet te hoeven peddelen.
Op het IJmeer
In bepaalde opzichten is een surfski veiliger dan een zeekajak: Het is een sit-on-top kajak, hierdoor kun je makkelijk en snel weer in de boot klimmen en al wegvaren terwijl je benen nog buitenboord zijn. Een spatzeil is niet nodig want de kuip is zelflozend zolang je snelheid hebt. Ook kun je zeer goed tegen harde wind in varen, want de boot is snel en licht gebouwd en je vaart met een wedstrijdpeddel, een zgn. wingpeddel. De wing- (vleugel-)vorm van het blad dwingt je de peddel zijwaarts, weg van de kajak, te bewegen waardoor je een iets langer afzetmoment hebt en je slag effectiever wordt.
Omdat een surfski een roer heeft kun je van richting veranderen zonder snelheidsverlies. Maar in de golven, wanneer de boeg naar beneden wordt geduwd, kan het roer contact verliezen met het water en dan is de boot nagenoeg stuurloos. Dit probleem ontstaat sneller wanneer de boot niet diep genoeg in het water ligt (b.v. bij een te lichte vaarder).
Terug naar Kano op IJburg

Een surfski bestaat uit één groot luchtdicht afgesloten compartiment en blijft daarom altijd drijven, zolang hij heel blijft. De meeste surfski’s hebben geen droge opbergruimte, wel dekelastieken. Dit dwingt de vaarder alleen essentiële zaken mee te nemen. Het blijft natuurlijk belangrijk om voldoende veiligheidsmiddelen mee te nemen het water op, zoals een communicatiemiddel zoals een marifoon of mobiele telefoon in waterdichte hoes. Ook moet je getraind zijn om incidenten op het water onderling op te kunnen lossen. Omdat je open in de boot zit, is het misschien nog wel meer dan bij het kajakken van belang dat je kleding draagt die warm blijft, ook als je een tijd in het water hebt gelegen. Door gebrek aan bergruimte zijn weekend- en kampeertochten met een surfski minder goed mogelijk, maar om de vergelijking met het fietsen weer te maken, zijn er natuurlijk ook veel mensen die met een racefiets met weinig bepakking op reis gaan.’

 


Afgelopen maand voer surfski-grootheid Boyan Zlatarev op het Markermeer samen met ‘onze’ groep surfskiërs.

Boyan geeft normaal surfski lessen in het zuidelijke puntje van Spanje (www.surfskicenter.com/tarifa), maar vond de omstandigheden op het Markermeer ideaal vanwege de goede golven en toegankelijkheid.

Jack, jij stuurde ons een gaaf filmpje dat Boyan schoot tijdens een downwind op het Markermeer, en daar willen we meer over weten!

‘Wij vinden dat we in IJburg op één van de beste locaties zitten voor surfskiërs op ieder niveau. En het is altijd mooi om dat ook nog eens van iemand anders te te horen; kort geleden voer Boyan Zlatarev van Surfski Education met ons mee en dit is wat hij te zeggen had:

Downwind paddling is usually associated with open water, ocean and big surf…this is not the way you would describe Amsterdam.
Markermeer is a lake located next to the Dutch capital and it delivers unbelievable downwind conditions when the wind blows from the west or south west.
Here are 3 reasons you will enjoy downwind in the lake:
1. The waves are short and steep, which makes them easy to catch.
2. The water is warmer than the sea…in the summer months.
3. Relatively safe to paddle even in extreme wind conditions because you don’t get blown somewhere in the middle of the ocean.
Bonus (4th reason): You don’t have to worry about washing off salty water from your equipment 🙂
If you are going to Amsterdam try to hook up with the guys from Surfski Holland. it’s worth the experience!
 
Beter kunnen wij het zelf eigenlijk niet zeggen…’

Urban downwind paddling, Markermeer. Boyan Zlatarev, Surfskicenter.com

Enthousiast geworden over het surfskiën of op zoek naar een ideale thuishaven voor je surfski voor (in de herfst/winter)? Neem contact met ons op via surfski@kanoopijburg.nl.

Als je eens een surfski les wilt volgen, neem dan contact op met Rebecca via www.surfskistart.nl. KOIJ leden krijgen 10% korting op de lessen.