Update nieuwe steiger

Volg hier de werkzaamheden rond de aanleg van onze nieuwe steiger.

Proefopstelling

29-6-2023 Er zijn vier vlotten geleverd. Dit is voor nu een proefopstelling, Ze zijn als twee sets van twee vlotten bevestigd, zie tekening onder. Vandaag is er ook een mat afgeleverd die de onderkant van de boot, onze knieën en handen moet gaan beschermen tegen de antislip op de steiger. De vlotten zijn overigens ook voorzien van grove antislip, hierover is nog overleg tussen ons bestuur en de Gemeente.

14-6-2023 De aanpassing aan de helling is bijna klaar. De grijprail is aangebracht. De drijvende delen en de beschermende matten zijn besteld.

Prachtig


27-5-2023 Er staan nu paaltjes tegen het per ongeluk doorrijden. Er is ook begonnen met het aanpassen van de overgang tussen helling en het drijvende deel.

25-5-2023 De komende vier tot zes weken worden de puntjes op de i gezet. Er komt een grijprail rondom. De overgang van helling naar steiger wordt aangepast. Het oprijden wordt verhinderd met paaltjes. Er komen drijvende delen op de juiste hoogte voor het instappen in de kano’s. We zijn erg enthousiast en hopen de stijger binnenkort in gebruik te nemen.

17-5-2023. De overgang tussen het betonpad en de opgang naar de steiger is bestraat en de dikke balk ingegraven. Hiermee is één van onze punten opgelost en zijn we een stapje dichter bij een bruikbare kanosteiger. We verwachten dat er een barrière wordt geplaatst aan het eind van het betonpad. Daarbij zou rekening worden gehouden met kanokarretjes, die uiteraard wél de steiger op moeten kunnen rijden.

De forse instaphoogte, ontbrekende mogelijkheid je vast te houden en de gevaarlijke overgang tussen helling en het drijvende deel zijn wat complexer op te lossen. De gemeente is daarover in beraad. We weten nog niet wanneer de steiger in gebruik wordt genomen. De toegang blijft vooralsnog verhinderd met hekken.

13-3-2023 De steiger die voor onze club ligt is nu zo goed als af. De definitieve oplevering heeft nog niet plaatsgevonden want er moeten nog een aantal punten worden aangepast.

Er is kort overleg geweest met de projectmanager over een aantal zorgpunten vanuit de club. Een goede kanosteiger heeft immers heel specifieke kenmerken. In goed overleg zijn deze punten doorgenomen en deze zullen nu verder worden bekeken door de gemeente. Nu maar hopen dat  (met gevraagde aanpassingen) de steiger snel kan worden opgeleverd voor gebruik!

Werk weer hervat

Update 4-2-2023 Sinds het vaste deel klaar is, heeft het werk maanden stil gelegen. Het hout zou slecht leverbaar zijn (was besteld in Roemenië). Echter is er nu weer voortgang te bespeuren in de vorm van drijvers. 

Het vaste deel is klaar

Update q4 2022. Het vaste gedeelte is klaar en ziet er goed uit. Er zijn al palen geslagen in het water waardoor je een goede indruk krijgt van de forse lengte van de steiger.  Het wachten is nu op de drijvende steigerdelen.

Palen slaan

Eerste update, q3 2022. De aannemer is in de nazomer in opdracht van de gemeente gestart met het aanleggen van de nieuwe steiger. Na ongeveer 10 weken is het werk klaar, we zijn uitgerekend in de 1e week van november. Tussentijds is er overlast. Het bestuur heeft contact opgenomen met de gemeente om te bespreken hoe de overlast voor ons bij de inrichting van het werkterrein en de overgang van de oude naar de nieuwe steiger te beperken valt.

Situatieschets werkterrein en nieuwe steiger

Aankondiging, augustus 2022. Binnenkort start de gemeente met het aanleggen van de nieuwe steiger. Goed nieuws, maar wel met een kanttekening. De werkzaamheden leveren overlast op. Zie tekst van de mail aan KOIJ, via de gebiedsmanager IJburg.

==================================================

Voorbereiding en start

In de week van 22 augustus plaatsen we gele waarschuwingsborden in de omgeving van het werkterrein. Vanaf 29 augustus richten we het werkterrein in en starten de werkzaamheden.

Werkterrein in het park en in het water

We werken vanaf een ponton (met kraan) in het water tussen 07.00 uur en maximaal 19.00 uur. Daarnaast richten we een bouwterrein in op de oever voor opslag van materialen. Materialen worden aangevoerd via het karrespoor in het park en via het water. 

Wat gaan we doen

Als eerste brengen we de funderingspalen op het land (het schuine deel naar het water) en in het water aan. Daarna plaatsen we de liggers voor het dek van het vaste gedeelte van de steiger. Daarna volgt het dek van dit gedeelte. Wanneer vervolgens de drijvende steiger op tijd geleverd wordt, koppelen we die aan de palen in het water en dan is de nieuwe steiger klaar.

De werkzaamheden voor het hele project duren ongeveer 10 weken.  Met als voorbehoud de onzekere levering van de drijvende steiger. Wanneer de drijvende steiger niet op tijd is, duurt het project langer dan 10 weken.

Overlast

Het heien van de palen voor de steiger kan vanaf 29 augustus geluidshinder opleveren. Dit duurt ongeveer 1 week. De tennisvereniging en de kanovereniging kunnen daarnaast enige overlast ondervinden van het transport van bouwmaterialen. Voor het overige verwachten we geen overlast.

Gebruik park

Het park kan gewoon gebruikt worden met uitzondering van het gedeelte waar het bouwterrein is. Het bouwterrein is afgezet met hekken. We vragen u extra op te letten vanwege het bouwverkeer. Tijdens de werkzaamheden is het niet mogelijk om de volledige hondenuitlaatstrook langs het water te gebruiken. Dat pad loopt tijdelijk dood. U kunt dan keren en via dezelfde route terug.

Gebruik water

Tijdens de werkzaamheden is het niet mogelijk het gedeelte van het water te gebruiken waar gewerkt wordt. Dit wordt met boeien in het water aangegeven.

Bestaande steiger

De bestaande steiger kan tijdens de werkzaamheden gebruikt worden en wordt na afloop van de werkzaamheden afgebroken. Wanneer dit precies wordt gedaan, is nu nog niet bekend.

==================================================

Het bestuur heeft contact opgenomen met de gemeente om te bespreken hoe de overlast voor ons bij de inrichting van het werkterrein en de overgang van de oude naar de nieuwe steiger te beperken valt.