Update nieuwe steiger

Situatieschets werkterrein en nieuwe steiger

Binnenkort start de gemeente met het aanleggen van de nieuwe steiger. Goed nieuws, maar wel met een kanttekening. De werkzaamheden leveren overlast op. Zie tekst van de mail aan KOIJ, via de gebiedsmanager IJburg.

==================================================

Voorbereiding en start

In de week van 22 augustus plaatsen we gele waarschuwingsborden in de omgeving van het werkterrein. Vanaf 29 augustus richten we het werkterrein in en starten de werkzaamheden.

Werkterrein in het park en in het water

We werken vanaf een ponton (met kraan) in het water tussen 07.00 uur en maximaal 19.00 uur. Daarnaast richten we een bouwterrein in op de oever voor opslag van materialen. Materialen worden aangevoerd via het karrespoor in het park en via het water. 

Wat gaan we doen

Als eerste brengen we de funderingspalen op het land (het schuine deel naar het water) en in het water aan. Daarna plaatsen we de liggers voor het dek van het vaste gedeelte van de steiger. Daarna volgt het dek van dit gedeelte. Wanneer vervolgens de drijvende steiger op tijd geleverd wordt, koppelen we die aan de palen in het water en dan is de nieuwe steiger klaar.

De werkzaamheden voor het hele project duren ongeveer 10 weken.  Met als voorbehoud de onzekere levering van de drijvende steiger. Wanneer de drijvende steiger niet op tijd is, duurt het project langer dan 10 weken.

Overlast

Het heien van de palen voor de steiger kan vanaf 29 augustus geluidshinder opleveren. Dit duurt ongeveer 1 week. De tennisvereniging en de kanovereniging kunnen daarnaast enige overlast ondervinden van het transport van bouwmaterialen. Voor het overige verwachten we geen overlast.

Gebruik park

Het park kan gewoon gebruikt worden met uitzondering van het gedeelte waar het bouwterrein is. Het bouwterrein is afgezet met hekken. We vragen u extra op te letten vanwege het bouwverkeer. Tijdens de werkzaamheden is het niet mogelijk om de volledige hondenuitlaatstrook langs het water te gebruiken. Dat pad loopt tijdelijk dood. U kunt dan keren en via dezelfde route terug.

Gebruik water

Tijdens de werkzaamheden is het niet mogelijk het gedeelte van het water te gebruiken waar gewerkt wordt. Dit wordt met boeien in het water aangegeven.

Bestaande steiger

De bestaande steiger kan tijdens de werkzaamheden gebruikt worden en wordt na afloop van de werkzaamheden afgebroken. Wanneer dit precies wordt gedaan, is nu nog niet bekend.

==================================================

Het bestuur heeft contact opgenomen met de gemeente om te bespreken hoe de overlast voor ons bij de inrichting van het werkterrein en de overgang van de oude naar de nieuwe steiger te beperken valt.