Bouw clubhuis, we gaan beginnen!

Update clubhuis, 5 juli 2020 en Steunobligaties
In onze vorige nieuwsbrief konden we het goede nieuws brengen dat Kano Op IJburg een pro-forma akkoord van de Welstandscommissie heeft gekregen op het ontwerp van het clubhuis. Wel moesten er aanvullende tekeningen en berekeningen gemaakt worden en de aannemer zou een nieuwe offerte opstellen. Dat zou een spannend moment worden: kan de vereniging de bouw van het clubhuis wel of niet betalen?


Opdracht

De aannemer heeft alles in het werk gesteld om zijn nieuwe offerte zoveel mogelijk aan te passen aan het beschikbare budget. Hij heeft veel van het extra werk, als gevolg van de eisen van Welstand, voor eigen rekening genomen. En hij heeft vastgelegd dat zijn offerte all-in is en dat we niet geconfronteerd zullen worden met onvoorziene kosten. Hij wil het clubgebouw graag snel realiseren. In de maand juli worden de onderdelen van het clubgebouw voorbereid. In augustus kan het clubhuis dan in enkele weken geplaatst worden.Na veel overleg, rekenen en puzzelen blijkt dat we een bedrag tekort komen van 10.000 euro. Op een totaal budget van 145.000 euro. Desondanks wil het bestuur van KOIJ nu zo snel mogelijk de aannemer de bouwopdracht verstrekken en kan dat doen als met jullie hulp het laatste gat in de begroting is gedicht. Omdat het steeds duidelijker wordt dat de vereniging zich zonder clubhuis niet verder kan ontwikkelen. En dat niet bouwen financieel en wat betreft verplichtingen naar de gemeente ook geen optie meer is.


Steunobligaties

Met andere woorden: we gaan bouwen! Om het komende financiële tekort te overbruggen start Kano Op IJburg met het uitgeven van de al aangekondigde Steunobligaties. Aan elk lid vragen wij om, als het ook maar enigszins kan, je in te schrijven op één of meerdere obligaties. Zo’n obligatie is in feite een lening van 100 euro aan de vereniging. Je ontvangt er bij het aflossen zelfs een bescheiden rente over. Het levert dus meer op dan als je het geld op de bank laat staan.Wij hopen dat veel leden in staat zijn aan deze regeling deel te nemen. Zodat er in ieder geval genoeg geld binnenkomt om het clubhuis te betalen. Maar ook dat er wat extra middelen zijn om het clubhuis verder in te richten. Het clubhuis wordt weliswaar redelijk compleet opgeleverd, maar het moet nog comfortabel gemaakt worden met bijvoorbeeld tafels en stoelen, een bar, een ijskast, een likje verf, enzovoorts.


Inschrijven

Daarom, doe met z’n allen enthousiast mee! Kijk eens kritisch naar je slapende bankrekeningen of stille reserves, leeg die ouwe sok of het kistje onder je matras. Zie het als een belegging in je favoriete sport. Zonder jullie hulp gaan we het niet redden. Na vier en een half jaar voor- en vooral tegenspoed zou het geweldig dat het clubgebouw er eindelijk echt gaat komen.
Graag zouden we op korte termijn een inschatting kunnen maken van de opbrengst van de obligatieregeling. Schrijf je, zo mogelijk, de komende dagen al in voor een of meerdere obligaties via het onderstaande inschrijfformulier. Het bedrag wordt geïnd wanneer we het contract met de aannemer verleend hebben.


Via deze link kan iedereen inschrijven voor steunobligaties.

Via deze link kan je het steunobligatieregelement openen.

Via deze link de bouwtekeningen bekijken.

Bestuur en bouwcommissie Kano Op IJburg